top of page

Kilka słów o ocenach opisowych

Updated: May 30, 2023

System szkolny zakłada ocenianie liczbowe – tak oceniani byliśmy my, nasi rodzice i w takiej formie czujemy się najlepiej. Wiadomo, że jak dziecko dostało szóstkę to jest super, a jak trójkę to średnio. W trakcie tradycyjnego procesu edukacyjnego często korzysta się z ocen punktowych, które przekładają się na liczby i procenty, mające określić poziom wiedzy i umiejętności ucznia. Problem polega jednak na tym, że jednakowa skala dla wszystkich uczniów nie dopuszcza różnorodnych aspektów rozwoju dzieci i nierzadko jest niesprawiedliwa.Istnieje jednak alternatywna forma oceny - ocena opisowa, ukazująca możliwie pełen obraz osiągnięć, umiejętności, ale także ewentualnych trudności dziecka.

Taki sposób oceniania od lat stosujemy w Charatonik Academy. Dlaczego przygotowywanie ocen opisowych, to naszym zdaniem dobre podejście i jakie korzyści niesie dla rozwoju naszych maluchów? Przekonajmy się!  1. Indywidualne podejście Ocena opisowa umożliwia nauczycielom opisanie postępów i osiągnięć ucznia w sposób bardziej szczegółowy i precyzyjny. Zamiast jedynie podsumowywać wyniki w postaci cyfr, ocena opisowa pozwala uwzględnić różnorodne aspekty rozwoju językowego, takie jak słownictwo, gramatyka, umiejętność porozumiewania się czy kreatywność. Dzięki temu nauczyciel może dostosować swoje podejście, aby lepiej wspierać indywidualne potrzeby każdego ucznia.

  2. Motywacja wewnętrzna Bez tego ani rusz :) Ocenianie opisowe skupia się na wzmocnieniu pozytywnych aspektów i postępów ucznia. Zamiast skupiać się tylko na błędach i niedoskonałościach, nauczyciele mogą podkreślać sukcesy i rozwój językowy dziecka. Taka forma oceny pomaga budować motywację, pewność siebie i rozwijać pozytywne podejście do nauki języka angielskiego.

  3. Wieloaspektowe ocenianie Język angielski to nie tylko gramatyka i słownictwo. Ocenianie opisowe uwzględnia również umiejętności komunikacyjne, kreatywność, umiejętność rozumienia ze słuchu czy czytania ze zrozumieniem. Dzięki temu uczniowie są oceniani w sposób holistyczny, a oceny opisowe pozwalają na lepsze zrozumienie ich umiejętności i postępów we wszystkich tych obszarach.

  4. Komunikacja i zaangażowanie rodziców Ocenianie opisowe angażuje rodziców w proces edukacji. Zamiast otrzymywać jedynie cyfrową ocenę, rodzice mają dostęp do szczegółowych informacji na temat postępów i osiągnięć swojego dziecka. To pozwala na lepszą komunikację między nauczycielami a rodzicami, a także na wspólne podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju językowego dziecka.

  5. Uwzględnienie różnorodności Dzieci rozwijają się w różnym tempie i na różnych płaszczyznach. Ocenianie opisowe pozwala na uwzględnienie tej różnorodności i docenienie indywidualnych osiągnięć każdego ucznia. Każde dziecko ma swoje mocne strony i obszary, które wymagają większego wsparcia. Ocena opisowa daje możliwość dostosowania procesu nauczania i oceniania do potrzeb każdego ucznia.

Ocena opisowa w zajęciach z języka angielskiego dla dzieci przynosi wiele korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Pomaga ona zrozumieć postępy i potrzeby każdego ucznia, buduje motywację, rozwija pewność siebie i komunikację z rodzicami. Dodatkowo, pokazuje postępy ucznia, a nie braki w wiedzy. Daje również szansę na uwzględnienie różnorodności i indywidualności w procesie nauczania. Warto również wspomnieć, że ocena opisowa pozwala na przekazanie indywidualnej wspierającej informacji zwrotnej również dla ucznia. Lektor może konkretnie wskazać gdzie jest powód do dumy i z czym dziecko radzi sobie wyjątkowo. Dzięki temu zacieśniamy wieź pomiędzy dzieckiem a edukatorem, co dodatkowo działa motywacyjnie w procesie rozwoju językowego.

Dlatego warto przyjrzeć się tej formie oceny i wykorzystać jej potencjał w rozwijaniu językowych umiejętności naszych dzieci, co szkoła Charatonik Academy robi po mistrzowsku!

217 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarai


_edited.png


Jesteśmy dla Was


Pon-Pt 9.00-17.00


+48 728 258 408

Angielski dla dzieci i młodzieży

bottom of page