top of page

Egzaminy Cambridge - rozmowa z ekspertem.Czym są Certyfikaty Cambridge?


Są to międzynarodowe egzaminy językowe oferowane przez Uniwersytet Cambridge. Egzaminy te potwierdzają umiejętności językowe w języku angielskim na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od poziomu początkującego (A1) aż do najwyższego poziomu biegłości (C2).


Dla kogo przeznaczone są egzaminy Cambridge?


Ogólnie rzecz biorąc, egzaminy Cambridge są przeznaczone dla osób w różnym wieku i z różnymi celami związanymi z nauką języka angielskiego, od dzieci w wieku szkolnym po osoby dorosłe planujące studia za granicą lub rozwijające swoją karierę zawodową.


Do jakich egzaminów można przystąpić? Jakie są poziomy?


 • Cambridge English: Young Learners (YLE): Skierowane głównie do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Dzielą się na trzy poziomy: Starters, Movers i Flyers, które odpowiadają kolejno poziomom A1, A2 i B1 Europejskiego Systemu 

 • Cambridge English: First (FCE): To egzamin na poziomie zaawansowanym, odpowiadający poziomowi B2 CEFR. Potwierdza on umiejętność komunikowania się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach.

 • Cambridge English: Advanced (CAE): Egzamin na poziomie zaawansowanym, odpowiadający poziomowi C1 CEFR. Potwierdza on zaawansowaną biegłość językową.

 • Cambridge English: Proficiency (CPE): To najwyższy poziom egzaminu Cambridge, odpowiadający poziomowi C2 CEFR. Potwierdza on biegłość językową na poziomie zaawansowanym.


Dlaczego warto do nich przystąpić?

Warto zdawać egzaminy Cambridge, ponieważ są one oparte na szczegółowych standardach językowych i uwzględniają różnorodne umiejętności, takie jak czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Dzięki temu egzaminy te oferują wszechstronną ocenę umiejętności językowych, co jest niezwykle cenione przez uczelnie i pracodawców.


Jakie możliwości daje posiadanie Certyfikatu?

Największym atutem egzaminów Cambridge jest ich międzynarodowa rozpoznawalność i akceptacja. Posiadanie certyfikatu Cambridge English jest powszechnie uznawane przez uniwersytety, szkoły, instytucje edukacyjne oraz pracodawców na całym świecie. Dzięki temu otwierają one drogę do nauki w renomowanych uczelniach zagranicznych oraz zwiększają szanse na zatrudnienie na międzynarodowym rynku pracy.


Jak wygląda egzamin?


Egzaminy Cambridge English Qualifications mają zazwyczaj kilka wspólnych cech, ale ich dokładny wygląd może się nieco różnić w zależności od konkretnego egzaminu i poziomu zaawansowania. Niemniej jednak, istnieją pewne podstawowe elementy, które są często obecne we wszystkich egzaminach Cambridge. Oto ogólny opis:

 • Części egzaminu: Egzaminy Cambridge zazwyczaj składają się z kilku części, które oceniają różne umiejętności językowe, takie jak czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Każda część egzaminu może być oceniana osobno.

 • Testy pisemne: W ramach egzaminu pisemnego uczestnicy mogą być proszeni o rozwiązanie różnych zadań, takich jak wybór wielokrotny, uzupełnianie luk, przepisywanie, pisemne odpowiedzi na pytania oraz pisanie krótkich esejów lub listów.

 • Testy ustne: W niektórych egzaminach Cambridge część ustna może obejmować krótkie rozmowy z egzaminatorem, wykonywanie zadań praktycznych lub role play. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności mówienia i zrozumienia mówionego języka.

 • Czas trwania: Czas trwania egzaminu zazwyczaj zależy od poziomu i rodzaju egzaminu, ale może wynosić od kilku godzin do całego dnia w przypadku egzaminów bardziej zaawansowanych.


Kiedy dowiadujemy się o wynikach?

Czas oczekiwania na otrzymanie wyników egzaminów Cambridge może się nieco różnić w zależności od rodzaju egzaminu oraz metody przeprowadzenia. Niemniej jednak, istnieje pewna ogólna procedura, która często jest stosowana w przypadku większości egzaminów Cambridge. Oto typowe kroki, jakie można się spodziewać:

 • Ogłoszenie daty publikacji wyników: Organizatorzy egzaminu zazwyczaj ogłaszają wcześniej datę, w której planowane jest opublikowanie wyników. Może to być określony dzień po upływie określonego okresu czasu od daty przeprowadzenia egzaminu.

 • Publikacja wyników online: Wyniki egzaminów Cambridge są często udostępniane online na stronie internetowej odpowiedniej instytucji lub organizacji zarządzającej egzaminem. Uczestnicy egzaminu mogą logować się na swoje konta i sprawdzać swoje wyniki po ich opublikowaniu.

 • Wysyłka oficjalnych certyfikatów: Po ogłoszeniu wyników, organizatorzy egzaminu przesyłają oficjalne certyfikaty potwierdzające wyniki uczestników. Czasami może to potrwać kilka tygodni od daty ogłoszenia wyników, szczególnie jeśli egzamin był przeprowadzany w formie papierowej.


Jaka jest zdawalność?

Przy odpowiednim przygotowaniu do egzaminu w postaci kursu oraz odpowiedniego podręcznika, zdawalność wynosi nawet 95% 

27 views0 comments

Comments


_edited.png


Jesteśmy dla Was


Pon-Pt 9.00-17.00


+48 728 258 408

Angielski dla dzieci i młodzieży

bottom of page