top of page

Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne.Rok szkolny ruszył pełną parą. Nasze dzieci powoli przyzwyczajają się do rutyny szkolnej i wprawiają się w nowych obowiązkach.

Bardzo ważnym punktem tego roku szkolnego dla ósmoklasistów jest egzamin, który ma na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej do tej pory z podstawowych przedmiotów: matematyka, język polski czy język obcy. A jako, że nas interesuje najbardziej język angielski, to dzisiaj właśnie o tym teście parę słów.

Egzamin będzie odbywał się pod koniec maja. Czas egzaminu to 90 minut, jest przeprowadzany w formie pisemnej i nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

Arkusz będzie się składać z pięciu części – ogółem 45-55 zadań. Mamy tu kolejno: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna.

Co ważne, nie będzie tu niczego, czego nie było w podstawie programowej.


Ostatnio, zawężono również nieco wymagania egzaminacyjne, m.in. zawężono listę form pisemnych, które uczeń powinien umieć tworzyć, do trzech: wiadomość, email oraz wpis na blogu.

Co do katalogu tematów leksykalnych, wyglądają tak:

1. człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy;

5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości i problemy);

6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);

7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9. kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12. nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz i ochrona środowiska naturalnego);


W części sprawdzającej rozumienie ze słuchu będą odtwarzane płyty z dialogami, rozmówkami, opowiadaniami, opisami itp. i do usłyszanych treści egzaminowany otrzyma pytania weryfikujące zrozumienie tego, co usłyszał.

Znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych będzie weryfikowana przez zadania takie jak: uzupełnienie tekstu brakującym fragmentem, wpisanie w lukę od jednego do trzech słów lub podanie prawidłowej formy czasownika lub słowa.

Na koniec krótka wypowiedź pisemna, gdzie będziemy mieć podany temat i konkretne pytania, które maja się w tym zawrzeć w wypowiedzi np. poinformuj, zapytaj, opisz, wyjaśnij itd. Warto zwrócić uwagę na to jakie informacje są wymagane w danym tekście.

Jest jeszcze sporo czasu, aby dzieci przygotowały się do egzaminu i poszły na niego pewne siebie i swoich umiejętności. Jest bardzo wiele testów w internecie, książek przygotowujących oraz kursów prowadzonych właśnie z myślą o ósmoklasistach.

A niniejszy artykuł jest początkiem serii dla ósmoklasistów 😊

37 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


_edited.png


Jesteśmy dla Was


Pon-Pt 9.00-17.00


+48 728 258 408

Angielski dla dzieci i młodzieży

bottom of page